Úvod Nabídka služeb Kontakty Reference
Nabídka služeb


Oblast technicko-provozní

- zajistíme opravy a údržby objektu
- zajistíme kontroly a úklid společných prostor
- zajistíme odvoz odpadků
- postaráme se o údržbu zeleně a okolí domu
- postaráme se o úklid sněhu a posyp inertním materiálem
- zajistíme nepřetržité havarijní služby
- postaráme se o pravidelné odečty vodoměrů, spotřeby TUV a tepla
- zajistíme všechny pravidelné revize
- zajistíme každodenní kontroly objektu

Oblast ekonomická

- vedení podvojného účetnictví
- příjem a platba zálohových faktur
- evidence bankovních výpisů
- rozpis, kontrola a vyúčtování plateb
- roční vyúčtování uhrazených záloh
- roční vyúčtování fondu oprav
- svolávání a organizace schůzí SVJ